Sjef van Oekel slaat terug ~ Theo van den Boogaard & Wim T. Schippers

► door: A.IJ. van den Berg

Dit is het slot van een boeklogje in zeven afleveringen, dat hier begint

In 1991 vonniste een rechter dat Sjef van Oekel niet langer mocht worden afgebeeld in ‘obscene of pornografische scènes’. Dolf Brouwers wilde vervolgens in hoger beroep een schadevergoeding afdwingen, maar die zaak werd een jaar later in den minne geschikt.

Wie dit weet, kijkt toch wat anders naar dit album. Sjef van Oekel slaat terug — misschien geeft die titel een commentaar op alles wat gebeurde — is het slot aan een reeks, en ook weer niet.

Het album gaat verder met het verhaal waar Sjef van Oekel breekt door ophield. En er komen de eerste pagina’s nog wel degelijk seksueel getinte scènes voor, maar het personage Van Oekel ontbreekt daarbij in beeld. Die komt pas op pagina 10 weer in het verhaal voor, ziet zich daarna ogenschijnlijk geconfronteerd met een jongetje dat zich aanbiedt — wat dat niet zo is — en wordt op pagina 17 getaart. Op bladzijde 19 breekt het verhaal midden in een scène op een grote luchthaven af.

De rest van het boek is gevuld met de meest geslaagde grappen uit eerdere delen. In Frankrijk werd dit album misschien daarom uitgegeven als een best of…

Dolf Brouwers overleed in 1997. Volgens verschillende bronnen op internet — die daarmee niet de oerbronnen zijn — hebben Schippers en Van den Boogaard daarom besloten geen strips meer te maken met Sjef van Oekel als hoofdpersoon. Een tijdperk was afgesloten.

Ik vind dit alleen al jammer, omdat ik de belofte die een personage als Van Oekel in zich bergde niet helemaal vind waargemaakt. Ontregeling en chaos blijft nodig. Altijd. Maar waar Van Oekel tot een moderne Quichote of Uilenspiegel had kunnen uitgroeien, bleven zijn wederwaardigheden uiteindelijk klein. Ik denk dat vooral Schippers nooit helemaal is losgekomen van de ideeën die hij over Van Oekel als TV-personage had — terwijl er op televisie niet zo veel nodig is om afschuw en onbegrip op te roepen bij het publiek.

Maar het stripverhaal is een ander medium.

Theo van den Boogaard & Wim T. Schippers, Sjef van Oekel slaat terug
deel 6

48 pagina’s
Big Balloon, 1994

* illustratie uit het besproken werk


[x]opgenomen in het dossier: