Sprekend een dier ~ D. Hillenius

► door: A.IJ. van den Berg

Toen ik laatst een kleine inventarisatie maakte van wat er in mijn boekenkasten staat, doken er allemaal titels op waarvan ik niet wist dat ik ze had. Daaronder was dit boek.

Het leek me niet dat ik het maar ongelezen had weggestopt. Voor later, als er lust zou zijn meer over ethologie te lezen. Daarvoor is Hillenius een te goede schrijver.

Maar waarom had ik er dan niets over onthouden?

Bij het herlezen werd me al snel duidelijk dat dit boek in zijn tijd bijzonder moet zijn geweest, maar dat nu niet meer is. Ethologie was nog een nieuw onderdeel van de biologie in de jaren zestig en begin jaren zeventig. Hillenius begint daar meteen zelf over in zijn voorwoord. Inmiddels is het veel normaler geworden om menselijk gedrag tot dierlijk gedrag te herleiden, of er anders meteen zelfs maar een evolutionaire verklaring voor te zoeken.

En mede door TV-zenders als Discovery Channel en National Geographic is wat toen nog elitaire kennis was al lang verwaterd tot iets dat als een breed aanvaard cultuurgoed geldt.

Een aantal van de stukken uit dit boek zijn essays, andere zijn vooral boekbesprekingen. En dat is een andere reden waarom het bestaan van Sprekend een dier me niet goed bijgebleven is. Ik vind Hillenius het best en leukst om te lezen als hij volkomen zijn eigen gang gaat.

In dit boek is hij vooral dienstbaar aan anderen en hun ooit baanbrekende ideeën.

D. Hillenius, Sprekend een dier
232 pagina’s
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1974


[x]