Valstrik ~ Edgar P. Jacobs

► door: A.IJ. van den Berg

Welke albums over Blake en Mortimer ik al in mijn jeugd gelezen heb, is me nu niet meer duidelijk. Indruk maakten ze wel, maar aangeschaft werd er geen. Misschien las ik ze ook op een te jonge leeftijd.

Ik herinner me de verhalen in elk geval niet als standaard avonturenstrips; waarvan ik de vele variaties op dezelfde thema’s later te goed leerde kennen.

Een reden om nu nog eens aan de reeks te beginnen, was vanwege een ooit diep gevestigde eerbied.

Bij het lezen van een album als De valstrik denk ik alleen eerder na over wat het behandelde thema heeft opgeroepen, in onze cultuur, in plaats van meegevoerd te worden door het vertelde verhaal. Daarin lagen een paar zaken wat te veel voor de hand.

De valstrik uit de titel werd gespannen door de briljante, maar corrupte geleerde Miloch. Die de lezer kennen kan uit S.O.S. Meteoren, en de in dat album beschreven avontuur niet helemaal ongeschonden heeft overleefd. Hij weet spoedig dood te gaan, aan stralingsziekte. Alleen moet er eerst nog recht geschieden, voor hij rustig sterven kan.

Zijn wraak vindt via een curieuze omweg plaats. Mortimer wordt naar een afgelegen plaats gelokt, alwaar een tijdmachine staat. Bovendien is de uitweg geblokkeerd, waardoor hij wel in de tijdmachine moet plaatsnemen.

Heeft de stervende geleerde alleen wel het tijdmechanisme gesaboteerd. Daardoor is Mortimer vervolgens het hele album bezig om terug te reizen naar de eigen tijd. Om ondertussen vele avonturen te beleven, die helaas, zoals zo vaak in de serie, neerkomen op een potje knokken.

Dus dacht ik na, over H.G. Wells, en al degenen die na deze auteur iets hebben gedaan met tijdreizen — al is het thema natuurlijk veel ouder; alleen hopten de verhaalpersonages daarvoor nog zonder technologie door de tijd. En daardoor moest ik weer nadenken over de betekenis die aan technologie gegeven wordt, in de populaire cultuur, sinds de negentiende eeuw.

Dat had allemaal niets met De valstrik van doen. Maar zonder dit stripalbum waren die gedachten vast nooit in gang gezet.

E.P. Jacobs, De Valstrik
De avonturen van Blake en Mortimer

64 pagina’s
Uitgeverij Blake en Mortimer, 1990
vertaling van La Piège Diabolique, 1962

* illustratie uit het besproken boek:


[x]opgenomen in het dossier: ,