Kuifje 10: Het geheim van de Eenhoorn ~ Hergé

► door: A.IJ. van den Berg

Simon Kuper publiceerde onlangs een heel verhaal in de Financial Times over Hergé en diens oorlogsjaren – mede vanwege die Spielberg-film. En Kuper kleurde deze beschouwingen met weetjes uit het leven van Georges Remi; zoals de tekenaar eigenlijk heette.

Zo kan het best dat hij een rolmodel had voor de twee blunderende detectives Jansen en Janssen. Omdat zijn vader een identieke tweelingbroer had.

Verder speelt er een familiegeheim. Vader Remi was wellicht een ondergeschoven kind — wat dan betekende dat de hele familie het onrecht was aangedaan om niet te hebben georven waar eigenlijk recht op was.

En waarschijnlijk niet toevallig gaan de twee albums Het geheim van de Eenhoorn en De schat van Scharlaken Rackham over een erfenis. In dit geval over wat de voorvaderen van kapitein Haddock hem eigenlijk hadden nagelaten.

Het geheim van de Eenhoorn is daarbij wel een wat statisch verhaal. Een kleine comedy of errors, die op zekere leeftijd niet meer grappig worden wil. Alles gebeurt in de plaats waar Kuifje en Haddock op kamers wonen. Daarbij speelt bovendien het toeval wel een heel grote rol. Want, toevallig vindt Kuifje op de markt een schaalmodel van een schip dat De Eenhoorn heet, dat bij zijn vriend thuis toevallig op een schilderij staat afgebeeld, zonder dat dit beide ooit is opgevallen.

Kuper koppelt in zijn FT-artikel de Belgische bezetting aan de aard van de avonturen die Kuifje meemaakte. Die kon niet meer op avontuur in nabije landen, om zo onderhuids kritiek te leveren op wat daar plaatsvond — wat in eerdere albums wel gebeurde — dus moesten de verhalen wel in de buurt spelen. Als Kuifje er wel op uittrok, was dat in de oorlogsjaren naar zoiets onbestemds als ‘de zee’.

wordt vervolgd

Hergé, Kuifje: Het geheim van de Eenhoorn
62 pagina’s
Casterman, 1967

* illustratie uit het besproken boek


[x]opgenomen in het dossier: