Gjin lintsje foar Homme Veldstra ~ Rink van der Velde

► door: A.IJ. van den Berg

Rink van der Velde heeft vele boeken geschreven, en lang niet altijd heb ik die gelezen. Om éen reden is dat misschien jammer. Veel van zijn latere werk speelt zich in mijn woonomgeving af. Terwijl toch maar weinigen dat nu een erg inspirerende omgeving zouden vinden.

De roman Gjin lintsje foar Homme Veldstra is een policier, zoals Van der Velde er in de jaren negentig een heel rijtje uitbracht. Die hebben dan ook nog telkens de genoemde Veldstra als hoofdpersoon. In dit boek moet hij nog met pensioen gaan, en afscheid nemen van de politie in Drachten; in latere titels is hij rechercheur in ruste.

Ik hoop alleen dat de hierop volgende boeken wel beter geschreven zijn. Gjin lintsje foar Homme Veldstra verscheen oorspronkelijk als feuilleton, in de Leeuwarder Courant. En dat is er nog steeds aan af te lezen. Vrijwel heel het verhaal speelt zich af in de reële tijd. Gesprekken staan helemaal uitgeschreven, en duren dus bladzijden te lang, omdat Van der Velde weigerde om eens iets vlot samen te vatten.

Was de intrige ook nog te dun om het boek als roman te kunnen redden.

Homme Veldstra wordt op een zaterdag gebeld door een oude dienstmaat; waar hij nooit veel van hebben moest. Gaat hij toch op bezoek, zij het onverrichterzake, om daar in een huishouden terecht te komen dat bestierd wordt door een tamelijk gestoorde vrouw. Wordt er een dag of wat later iets verderop een lijk van een kerel gevonden. Heeft dat vreemde echtpaar ook nog een verkrachte kleindochter. En dus komen al deze zaken in de ontknoping samen.

Er kwamen ook al erg weinig mensen voor, in het verhaal.

[ wordt vervolgd ]

Rink van der Velde, Gjin lintsje foar Homme Veldstra
144 pagina’s
Friese Pers Boekerij, 1993

[x]opgenomen in het dossier: