De 92 titels met het label fryske boeken:

‘Rink van der Velde’

‘Rink van der Velde’
Bylage by De Moanne

Elders duid ik Trinus Riemersma's roman De reade bwarre aan als het boek dat me overtuigde dat het Fries als ... lees verder »

[telt 357 woorden]
10 jier Ljussemer reaukes

10 jier Ljussemer reaukes
Tettie Stiemsma-Walda

Tettie Stiemsma-Walda [1959] schreef tussen 1994 en 2004 geregeld een column voor de zaterdagsbijlage van het Friesch Dagblad. Misschien doet ... lees verder »

[telt 158 woorden]
100 mooiste Friese gedichten

100 mooiste Friese gedichten
Jetske Bilker en Babs Gezelle Meerburg (sam.)

Dit is het tweede boeklogje uit een reeks van vier, die hier begint Ooit kon de uitgave van een poëziebloemlezing een ... lees verder »

[telt 696 woorden]
Achter ljochte bergen / en zo nog vier

Achter ljochte bergen / en zo nog vier
Douwe Kootstra

Vijf boeken met reisverhalen bracht Douwe Kootstra uit sinds 1987. Daarin toont hij zich telkens een bekwaam schrijver, met een ... lees verder »

[telt 2048 woorden]
Alde Maaie

Alde Maaie
Rink van der Velde

Tussen bestsellerauteur Rink van der Velde [1932 – 2001] en de kritiek heeft het nooit geboterd. Schoorvoetend wil er nog ... lees verder »

[telt 401 woorden]
Apparaat

Apparaat
Sikke Doele

Waarom verschijnen er in Nederland toch zo veel boeken waarin de schrijver terugblikt op een jeugd? Ik doe auteur Sikke ... lees verder »

[telt 284 woorden]
Argewaasje fûn – Argewaasje jûn

Argewaasje fûn – Argewaasje jûn
Trinus Riemersma

Trinus Riemersma is gjin dichter, derfoar ha syn fersen te min poëzy. Ritme ûntbrekt en rym alhielendal, útsein yn'e titel ... lees verder »

[telt 101 woorden]
Beabuorster monologen

Beabuorster monologen
Jouke Hylkema

Vier korte gedichtencycli staan er in deze dunne bundel. Vier cycli die inderdaad ook als monologen zijn te lezen. Het ... lees verder »

[telt 116 woorden]
Beferzen mar

Beferzen mar
Durk van der Ploeg

Harry Mulisch, die elk jaar gevraagd wordt of hij teleurgesteld is de Nobelprijs weer niet te hebben gewonnen, heeft ooit ... lees verder »

[telt 1725 woorden]
Bokwerd for ever

Bokwerd for ever
Rink van der Velde

Of hoe een volledig Nederlandstalig boek waarschijnlijk alleen voor mensen met enige kennis van het Fries te genieten zal zijn. ... lees verder »

[telt 523 woorden]
Bokwerd totaal

Bokwerd totaal
Rink van der Velde

Veel indruk maakte de uitgave niet van Bokwerd totaal, in 2008. De uitgever leek met dit boek immers niet meer ... lees verder »

[telt 1640 woorden]
Brekpunt

Brekpunt
Rommert Tjeerdsma

Veel romandebuten verschijnen er niet in het Fries. Maar dat was er dan weer eens éen, en dan nog eentje ... lees verder »

[telt 189 woorden]
Brogge van glas

Brogge van glas
Johan Veenstra

Bij de reeks talen die ik denk te kunnen lezen, heeft zich nu ook het Stellingwarfs gevoegd. Dat is die ... lees verder »

[telt 259 woorden]
Bylden

Bylden
Uilke Tuinstra

Uilke Tuinstra [1915] laat zien dat het nooit te laat is om te debuteren. Jammer genoeg maakt zijn bundel wel ... lees verder »

[telt 144 woorden]
Droom in blauwe regenjas

Droom in blauwe regenjas
Tsead Bruinja & Hein Jaap Hilarides (sam.)

Twee grote poëziebloemlezingen kwamen er uit in het Friese taalgebied vorig jaar. Twee prestigieuze uitgaven vol poëzie in een taalgebied ... lees verder »

[telt 682 woorden]
Eerste keer

Eerste keer
Guus Middag

Is het terecht om deze bundel met essays te vergelijken met Komrij's In liefde bloeyende? Omdat ik beide boeken vlak ... lees verder »

[telt 334 woorden]
Eise Eisinga

Eise Eisinga
Broer Jorritsma & Monique van der Meer

Het verhaal van de wolkammer Eise Eisinga is welbekend. Zo bekend zelfs dat het bij velen in Friesland deel uit ... lees verder »

[telt 296 woorden]
En gjin ein

En gjin ein
Jan Pieter Janzen

Toen vorige week het Fries dictee werd gehouden, deed ik vanzelfsprekend niet mee. Aan een Nederlands dictee had ik ook ... lees verder »

[telt 626 woorden]
Feroaring fan lucht

Feroaring fan lucht
Rink van der Velde

Feroaring fan lucht [Verandering van lucht] is het bestverkochte origineel Friestalige boek ooit. De achterflap van deze paperback rept van ... lees verder »

[telt 456 woorden]
Feuilles Mortes

Feuilles Mortes
Josse de Haan

Er wordt weleens beweerd dat het Fries zo'n harde taal is; dat gebeurtenissen in het Fries beschreven daardoor extra wreed ... lees verder »

[telt 295 woorden]
Fjildferhalen

Fjildferhalen
Rink van der Velde

Meest opvallend in De fjildferhalen van Rink van der Velde vond ik een reeksje interviews helemaal achterin. Dat waren namelijk ... lees verder »

[telt 510 woorden]
Fjoerbidders

Fjoerbidders
Albertina Soepboer

Gedichten doen me meer dan bundels. Zelden bevalt me een cyclus zo goed dat de som meer is dan de ... lees verder »

[telt 216 woorden]
Flessepost

Flessepost

De Portugees-Nederlandse auteur José Rentes de Carvalho schreef al in 1999 in zijn dagboek dat hij graag een eigen website ... lees verder »

[telt 859 woorden]
Foar de taalspegel

Foar de taalspegel
Pieter Breuker ea ed.

Wie weleens nadenkt over de toekomst van het Fries, ontdekt dat zelfs een basaal leerboekje als dit heel elementaire vragen ... lees verder »

[telt 518 woorden]
Foksejacht

Foksejacht
Jan Wybenga

Er is niet veel Friese literatuur die ik nog weleens herlezen wil. Liever kauw ik wat op Wumkes' vertaling van ... lees verder »

[telt 194 woorden]
Gjin lintsje foar Homme Veldstra

Gjin lintsje foar Homme Veldstra
Rink van der Velde

Rink van der Velde heeft vele boeken geschreven, en lang niet altijd heb ik die gelezen. Om éen reden is ... lees verder »

[telt 289 woorden]
Goedfrou foar it libben

Goedfrou foar it libben
T. de Jager - van der Zee

Het was een goed idee om nog eens een boek te wijden aan het leven van de Dokkumer vroedvrouw Catharine ... lees verder »

[telt 908 woorden]
Goud op de weg

Goud op de weg
Abe de Vries (sam.)

dit is het derde deel uit een reeks van vier boeklogjes, die hier begint Naarmate de 21e eeuw vorderde, werden de ... lees verder »

[telt 777 woorden]
Guozzeroer

Guozzeroer
Rink van der Velde

De laatste roman van Rink van der Velde, die in omvang niet meer dan een novelle is, gaat onder meer ... lees verder »

[telt 277 woorden]
Hûn oan ’e himel

Hûn oan ’e himel
Cornelis van der Wal

De gedichten van Cornelis van der Wal hebben altijd iets bijzonders, zonder dat het mij in twee woorden lukt uit ... lees verder »

[telt 597 woorden]
Heiteleaze bern

Heiteleaze bern
Oebele Vries inl.

Het vaderloze kind is de ster van het Oud-Fries, zo schrijft de historicus Oebele Vries in de toelichting op deze ... lees verder »

[telt 624 woorden]
Hepke

Hepke
Rink van der Velde

De vierde policier in de reeks met de gepensioneerde adjudant Homme Veldstra is een mislukt boek. In het een-na-laatste hoofdstuk ... lees verder »

[telt 281 woorden]
Himelsk oerwurk

Himelsk oerwurk
Durk van der Ploeg

Er waren voor mij heel goede redenen om dit boek niet te lezen, en er waren even goede redenen om ... lees verder »

[telt 1339 woorden]
Hoe binne de helten fallen

Hoe binne de helten fallen
Tr. Riemersma (bes.)

Wat gebeurde er met Bauke de Jong nádat hij aanleiding was tot het grootste conflict in de na-oorlogse Friese literatuur? ... lees verder »

[telt 544 woorden]
Homme Veldstra, de serie

Homme Veldstra, de serie
Rink van der Velde

Elk beroep komt met zijn eigen afwijking. Zo veranderde mijn oriëntatie nogal, toen ik een tijd rechtbankverslaggeving had gedaan. ... lees verder »

[telt 1836 woorden]
Identiteit en kowesturten

Identiteit en kowesturten
Abe de Vries

Essaybundels verschijnen er nauwelijks in het Fries, al was het maar omdat er nauwelijks essays in de taal geschreven worden. ... lees verder »

[telt 653 woorden]
Ikarusblau

Ikarusblau
Greet Andringa

Nog niet eens zo lang geleden veranderde er iets fundamenteels aan de hele mensheid. Pas sinds het einde van 2008 ... lees verder »

[telt 1676 woorden]
It kin wier wêze

It kin wier wêze
Jan Bouwhuis

Dit was ongetwijfeld éen van de aardigste boeken die ik als jurylid van de Fedde Schurer-priis te lezen kreeg. Maar ... lees verder »

[telt 138 woorden]
It liket op fleanen

It liket op fleanen
Wobbe Atsma

Atsma schrijft vaak bijna ouderwets te noemen verhalen, als het alleen om de vorm gaat. En ik houd er wel ... lees verder »

[telt 157 woorden]
Kastanjes poffe

Kastanjes poffe
Josse de Haan

Dit wordt een wat merkwaardige analyse van een schrijver, omdat ik hier ga uitleggen waarom ik hem nauwelijks kan lezen. ... lees verder »

[telt 1363 woorden]
Kening fan ’e junks

Kening fan ’e junks
Eric Hoekstra

De ingrediënten voor een goed boek zijn in deze titel voorhanden. Neem een verhaal dat zich afspeelt in Groningen, een ... lees verder »

[telt 666 woorden]
Kritysk kerwei

Kritysk kerwei
Anne Wadman

Recenseren is een vreemde activiteit. Zo vergt het schrijven van een serieuze recensie nogal wat inspanning, waar relatief weinig tegenover ... lees verder »

[telt 974 woorden]
Kul oer it skouder

Kul oer it skouder
Tr. Riemersma (bes.)

Voor schrijvers als Hemingway was het een vertrouwd literair gereedschap. Laat belangrijke zaken of gebeurtenissen uit het verhaal weg, en ... lees verder »

[telt 650 woorden]
Ladder

Ladder
Koos Tiemersma

Onlangs heeft de Friese Pers Boekerij drie succesvolle Friese romans in het Nederlands uitgebracht. Zwarte engelen van Willem Schoorstra, Prospero ... lees verder »

[telt 783 woorden]
Lêzer is in duvel

Lêzer is in duvel
Jabik Veenbaas

Er is iets merkwaardigs met dit boek. Als ik hier zou schrijven mee te kunnen gaan in de analyses van ... lees verder »

[telt 813 woorden]
Libben en dea neffens Jelke Bos

Libben en dea neffens Jelke Bos
Tr. Riemersma

Er schijnen meer foto's en filmpjes van honden online te staan dan van katten. Dat was me niet opgevallen. Ik ... lees verder »

[telt 701 woorden]
Libben reach

Libben reach
Greet Andringa

Libben reach, de debuutroman van Greet Andringa, zet stevig in. Het boek opent in het ziekenhuis. Waar Geeske aan het ... lees verder »

[telt 848 woorden]
Libje goed

Libje goed
Eric Hoekstra

Dit eigenste boeklog wordt door Eric Hoekstra terloops genoemd in zijn boek. Zulks zou Libje goed meteen voor serieuze bespreking ... lees verder »

[telt 426 woorden]
Los sân

Los sân
Greet Andringa

Van de drie boeken die ik tot nu toe las van Greet Andringa beviel me dit het best. Terwijl het ... lees verder »

[telt 257 woorden]
M/F

M/F
Jaap Krol

Een roman als deze roept herinneringen op aan een uitspraak van Philip Larkin, van toen die jurylid was van de ... lees verder »

[telt 321 woorden]
Man dy’t himsels tekoart die

Man dy’t himsels tekoart die
Nikolai Erdman

Erdman maakte de opvoering niet meer mee van zijn toneelstuk over de man die zelfmoord zou plegen. Hij was éen ... lees verder »

[telt 378 woorden]
Man dy’t rinne moat

Man dy’t rinne moat
Tsead Bruinja

Vier grote bloemlezingen kwamen er uit deze eeuw met Friese poëzie. Waarbij naast een gedicht ook telkens een Nederlandse vertaling ... lees verder »

[telt 579 woorden]
Mind games

Mind games
Koos Tiemersma

Dit weblog heeft vanaf nu een speciale categorie gewijd aan boeken die verband houden met boekenweken. Bijna nooit zijn dat ... lees verder »

[telt 303 woorden]
Minsken is raar guod

Minsken is raar guod
Rink van der Velde

Simon Carmiggelt schijnt niet meer gelezen te worden omdat het Amsterdam dat hij beschreef er niet meer is. Ik vraag ... lees verder »

[telt 229 woorden]
Miskende taaiheid fan it Frysk

Miskende taaiheid fan it Frysk
Bertus Mulder

Vele malen werd de ondergang voorspelt, maar nog altijd is het Fries in levend gebruik. Door Douwe Tamminga is dit ... lees verder »

[telt 1138 woorden]
Motorman

Motorman
Nyk de Vries

Prozagedichten, staat er om het omslag. En de Friese Pers Boekerij geeft dit boek uit als poëzie. Toch las ik ... lees verder »

[telt 768 woorden]
Ofrekken

Ofrekken
Rink van der Velde

Directe aanleiding om dit boek te lezen was de publicatie, bij dezelfde uitgever, van een boek dat ook De ôfrekken ... lees verder »

[telt 390 woorden]
Ofrekken

Ofrekken
Willem Schoorstra

Riep Van der Velde's Ôfrekken verbazing op over hoe goed deze man schreef, doet Schoorstra's gelijknamige roman 25 jaar later ... lees verder »

[telt 561 woorden]
Op ’e nekke fan ’e wrâld

Op ’e nekke fan ’e wrâld
Tr. Riemersma

Ook het Fries heeft columnisten. Misschien wel te veel, net als het Nederlands. Alleen valt op dat slechts weinig Friese ... lees verder »

[telt 458 woorden]
Optriuwe en ôfbliuwe

Optriuwe en ôfbliuwe
Wieke de Haan

Zoals Van der Veen en Van der Leij de indruk wekten alleen voor mannen te schrijven, zo schrijft Wieke de ... lees verder »

[telt 218 woorden]
Pake Sytse

Pake Sytse
Rink van der Velde

Vroeg ik me ineens af wanneer Catweazle in Nederland werd uitgezonden op televisie. Omdat Rink van der Velde zich in ... lees verder »

[telt 693 woorden]
Paradys oan de baai

Paradys oan de baai
Douwe Kootstra

Geen boek is moeilijker te recenseren dan een verhalenbundel, zo heb ik de afgelopen jaren gemerkt. De ruimte ontbreekt meestal ... lees verder »

[telt 1050 woorden]
Pitertuerlikens

Pitertuerlikens
Piter Wilkens

Wilkens [1959] is sinds 1995 een fulltime Fries troubadour. Timmerman was hij daarvoor, en die uitstraling heeft hij nog. Tegelijk ... lees verder »

[telt 143 woorden]
Polityk yn Fryslân

Polityk yn Fryslân
Eelke Lok

Aan de vooravond van de Statenverkiezingen op 7 maart 2007 bracht journalist Eelke Lok een boek uit over zijn ervaringen ... lees verder »

[telt 595 woorden]
Prisma Woordenboek Fries

Prisma Woordenboek Fries
Janneke Spoelstra e.a.

Nee, ik wil niet beweren voor mijn lol ook hele woordboeken te lezen. Al is het soms zeker eens aardig ... lees verder »

[telt 451 woorden]
Rachlan

Rachlan
Neeltje Bonnema

Een plezierige verrassing, deze bundel verhalen. Neeltje Bonnema [1949] behaalt soms een niveau in haar schrijven dat me eerder aan ... lees verder »

[telt 147 woorden]
Rauwe fisken op wynfear wolkens

Rauwe fisken op wynfear wolkens
Simon Oosting

Toevallig was ik op de presentatie van deze dichtbundel in februari 2007, zonder nu speciaal voor Simon Oosting te zijn ... lees verder »

[telt 172 woorden]
Rjochtdei op de Skieding

Rjochtdei op de Skieding
Rink van der Velde

Dezelfde aanpak, eenzelfde hoofdpersoon, en toch is deze policier aanmerkelijk beter geslaagd dan de voorganger. Al valt aan Rjochtdei op ... lees verder »

[telt 330 woorden]
Sân scheppen sâlt

Sân scheppen sâlt
Jelle Zwart

Jelle Zwart [1926] heeft een groot aantal verzen verzameld in deze bundel. Misschien wel te veel, waardoor de hoogtepunten wat ... lees verder »

[telt 165 woorden]
Samle fersen

Samle fersen
Obe Postma

Er was voor mij altijd éen bron waar ik mij aan laafde als ik zocht naar klankrijk Fries. Dit was ... lees verder »

[telt 196 woorden]
SC Heerenveen en de fûkemoard

SC Heerenveen en de fûkemoard
Jappie Kooistra

Het zou zo een oefening voor een schrijfcursus kunnen zijn. Plaats een verzameling mensen in een geïsoleerde omgeving --- in ... lees verder »

[telt 144 woorden]
Sitebuorren

Sitebuorren
Auck Peanstra

Het verbaast me altijd wat dat er in Nederland zo veel boeken gaan over de jeugd van iemand. Of het ... lees verder »

[telt 728 woorden]
Skiep binne der inkeld om skeard te wurden

Skiep binne der inkeld om skeard te wurden
F.J. Bergstra

Het is allemaal al eens gedacht. Alles werd al een keer geschreven. En dat vind ik wel een prettige wetenschap. ... lees verder »

[telt 384 woorden]
Skrik

Skrik
Elske Schotanus

Elske Schotanus heeft in haar debuutroman een paar principiële keuzes gemaakt, die haar enorm beperken in haar mogelijkheden om wat ... lees verder »

[telt 645 woorden]
Smoarge grûn

Smoarge grûn
Rink van der Velde

Bij de volgende roman die ik las over politieman-in-ruste Homme Veldstra lag veel van tevoren al vast. Bekend was me dat ... lees verder »

[telt 415 woorden]
Sondelfal

Sondelfal
Jacobus Q. Smink

Sondel is geen plaats die grootse ideeën oproept bij mij. Ik fiets er weleens doorheen, van Sloten onderweg naar Gaasterland ... lees verder »

[telt 623 woorden]
Sonnetten

Sonnetten
William Shakespeare

Vertalingen zijn sneller ouderwets dan originelen, dat was éen reden om dit boek eens te lezen. Is Douwe Kalma's (1896-1953) ... lees verder »

[telt 209 woorden]
Spiegel van de Friese poëzie

Spiegel van de Friese poëzie
Teake Oppewal e.a. sam.

dit is het slot aan een reeks van vier boeklogjes, die hier begint In de hedendaagse Friese literatuur is er éen ... lees verder »

[telt 995 woorden]
Spikers & koppen

Spikers & koppen
Hylke Tromp

Ondanks mijn klachten over de incompleetheid van de taal, heeft het Fries toch ook iets voor. Misschien wel door de ... lees verder »

[telt 334 woorden]
Sprekkende tekens

Sprekkende tekens
Antsje en Martsje Mud

Deze bundel roept de vraag op of ik, als neutrale buitenstaander, wel gedichten mee mag lezen die niet voor mij ... lees verder »

[telt 157 woorden]
Stasjonearre yn Fryslân

Stasjonearre yn Fryslân
Lolle Nauta

In de schaarse in memoriams die inhoudelijk op het werk van de filosoof Lolle Nauta ingingen, dook ineens de titel ... lees verder »

[telt 540 woorden]
Taal yn Fryslân; Op ’e nij besjoen

Taal yn Fryslân; Op ’e nij besjoen
Durk Gorter & Reitze J. Jonkman

Vier jaar terug nog maar passeerde het Fries een absolute mijlpaal. Het Frysk Hânwurdboek kwam uit -- en dat is ... lees verder »

[telt 1047 woorden]
Tal mooglikheden is sawat ûneinich

Tal mooglikheden is sawat ûneinich
Durk van der Veen

Dit was nu eindelijk eens een boek dat ik las voor Fedde Schurer-priis dat mijn somberheid over het niveau van ... lees verder »

[telt 160 woorden]
Tiid stie even stil

Tiid stie even stil
Jan van der Leij

Tijdens het lezen van deze verhalenbundel drong zich bij mij de verzuchting op: mannen in Friesland schreven wel heel erg ... lees verder »

[telt 193 woorden]
Trappeare

Trappeare
Anneke Gerbrandy-Posthuma

Vormvaste verzen zijn dit vrijwel steeds. En het is precies daardoor niet makkelijk om meteen een oordeel over deze dichtbundel ... lees verder »

[telt 163 woorden]
Trochpaden

Trochpaden
Geart de Vries

Reden om dit boek te lezen was om meer te leren over wat Lolle Nauta opgaf als reden niet meer ... lees verder »

[telt 501 woorden]
Turks swiet / Turks fruit

Turks swiet / Turks fruit
Jan Wolkers

Er zal vast een heleboel te zeggen zijn tegen de trend om boeken toch te vertalen die iedere Fries al ... lees verder »

[telt 304 woorden]
Waarm wek altyd

Waarm wek altyd
Abe de Vries

Abe de Vries heeft een weblog. Daarop verscheen al eens wat. Het maakte me niet heel benieuwd naar meer. De Vries ... lees verder »

[telt 305 woorden]
Weromkommer yn it ûnlân

Weromkommer yn it ûnlân
Abe de Vries

Abe de Vries won de hoogste Friese literaire onderscheiding voor de dichtbundel die na deze uitkwam; het boek In waarm ... lees verder »

[telt 220 woorden]
Wrâldreis yn 80 dagen

Wrâldreis yn 80 dagen
Jules Verne & Roelof Wijtsma

In een strijd tussen oude technologie en nieuwe won uiteindelijk het papieren boek. En toch ook niet helemaal. Uitgeverij Regaad stelt ... lees verder »

[telt 585 woorden]
Wynfearren by ’t lemieren

Wynfearren by ’t lemieren
Andries Miedema

Dit is een dik boek, voor een dichtbundel die nog tijdens het leven van de auteur wordt uitgegeven. En ik ... lees verder »

[telt 151 woorden]
Zolang de wind van de wolken waait

Zolang de wind van de wolken waait
Teake Oppewal e.a. red.

Eigenlijk voldoet dit boek niet aan de criteria die ik mijzelf gesteld heb om hier besproken te worden. Ik heb ... lees verder »

[telt 366 woorden]