Dirkjan 05 ~ Mark Retera

► door: A.IJ. van den Berg

De latere Dirkjan-albums bieden meer scènes met Bert, zo viel me op. Maar, ik leerde de strip ook pas kennen toen deze bolle bierdrinkende huisgenoot al minstens gelijkwaardig was geworden aan Dirkjan. Dus is wat nu voelde als een gemis, uiteindelijk niet meer dan een momentopname in de ontwikkeling van een reeks.

In het album Dirkjan 5 was de hond Bello zeker in de eerste helft van het boek nog Dirkjan’s voornaamste metgezel. Ze gingen zelfs samen op vakantie; waar dat later toch echt niet meer gebeurt.

En hoewel vele striphelden vergezeld worden door een hond — en die hond daarbij dan zelfs een personage op zich wordt — past Bello van Dirkjan toch niet echt in het rijtje Snoopy, Bobbie, Idéfix.

In een strip waarin niets of niemand normaal is, valt het nogal op als abnormaal gedrag uitblijft. Dus hoe menselijk Bello zich verder ook gedragen mag. Het beest is domweg te gewoon om werkelijk te boeien.

Bert duikt in de tweede helft van Dirkjan 5 wel op, als de twee huisgenoten ineens samen een kasteel runnen; en ze daarbij telkens menen dat dit wordt aangevallen.

Het langste verhaal uit dit album gaat evenwel over Henkie Putter; het neefje van Dirkjan, dat nogal op zijn oom lijkt, en vaker in de albums voorkomt

Henkie’s achternaam verraadt al dat Mark Retera hiermee een parodie op Harry Potter maakte. Althans, dat vermoed ik. Mij is namelijk wel het bestaan van de Harry Potter-reeks bekend — van de boeken zowel als de films — van de inhoud van beide heb ik verder nooit kennis willen nemen. Dus had een parodie gemakkelijk dood kunnen slaan door een gebrek aan benul bij de lezer.

Alleen bestaat er slechts een gering tal aan mogelijke verhalen. De theorieën van Propp zijn me dan weer wel bekend. Dus waren Henkie Putter’s avonturen ook te volgen zonder verder te weten waarop deze zijn gebaseerd.

De jongen moest zijn school vertegenwoordigen in een interscholaire humor-wedstrijd. Maar door sabotage wordt zijn tekst verwisseld met die van een oudejaarsconference van Seth Gaaikema. Het publiek valt direct in slaap. Hoe redt de jongen zich?

[Kort na lezing van dit avontuur zou Seth Gaaikema overlijden. Toeval bestaat].

Mark Retera, Dirkjan 5
47 pagina’s
Silvester, 2002

[x]opgenomen in het dossier: