Dirkjan 06 ~ Mark Retera

► door: A.IJ. van den Berg

Superman zoekt om werk in Dirkjan 6 — zoals hij dit trouwens ook in latere albums nog met regelmaat zal doen 1. En gelukkig wordt in deze strips dan een prettig logica gehanteerd. Superman is op de arbeidsmarkt ineens net zo’n sukkel als wij allemaal.

En ik vind dat prettig; omdat Amerikaanse strips over superhelden me nooit een tel geïnteresseerd hebben. Superkrachten zijn behoorlijk vervelend; al helemaal als ze de held onoverwinnelijk maken. Want dan gaat het verhaal er altijd over wat nu weer maakt dat de superkracht voor deze keer niet werkt.

In een later Dirkjan-album is er overigens wel éen strook waarin Superman alle medailles wint op de Olympische Spelen. Dat zij hem op dat moment gegund. Ik zie hem liever als schlemiel.

Dus, in plaats dat hij zijn Röntgenogen eens nuttig gebruikt door in de gezondheidszorg te gaan werken, wordt Superman in dit album kledingverkoper.

En wat later Jehova’s getuige.

Of medewerker in een call-center.

De meest tijdgebonden grappen in Dirkjan 6 lijken me ditmaal de verwijzingen naar Jackass — indertijd een TV-programma waarin de makers rare stunts probeerden; waaraan ze hadden kunnen overlijden. In dit stripalbum speelt de leraar mijnheer Van Druten ‘Jackass’ met zijn leerlingen.

Daardoor rees onder meer de vraag weer eens wat Mark Retera in het echte leven precies heeft tegen Frankie Sanders. Geen van de andere schoolkinderen wordt ooit met naam en toenaam genoemd. Maar die Frankie Sanders is het slachtoffer van nogal wat sadistische grappen. Moet ik dat als een wraakoefening zien?

Aan vervolgverhalen biedt DirkJan 6 onder meer een kerstvertelling. En er is zeemansverhaal, dat speelt op een schip, in 1670. Opvallender zijn evenwel de vele grappen over clowns, Jehova’s getuigen, en smurfen. Waarbij de laatsten ook wel eens getuige van Jesmurfa zijn.

Mark Retera, Dirkjan 6
47 pagina’s
Silvester, 2002
  1. zie bijvoorbeeld Dirkjan 19 []

[x]opgenomen in het dossier: