Dirkjan 08 ~ Mark Retera

► door: A.IJ. van den Berg

Er schijnt een boek te zijn waarin de geschiedenis van Dirkjan wordt uitgelegd. Van hoe Mark Retera ooit begon door een strip te tekenen over studenten. En hoe van die studenten alleen de bierdrinkende Bert overbleef, toen andere bladen belangstelling kregen en er ook andere grappen moesten worden gemaakt dan over wat er te Nijmegen speelde.

Ik weet niet of ik heel benieuwd ben naar die geschiedenis; anders dan in de hoofdlijnen hierboven geschetst.

Voor mij zijn die negentien Dirkjan-albums van het moment al een rijk bezit. Want, zoals eerder geschreven, er bestaat geen strip die ik pas zo laat in mijn leven leerde kennen, en die toch nog zo geliefd werd.

Wel heb ik mij voor boeklog met een probleem opgezadeld door de oude albums in omgekeerde volgorde te behandelen. Dus is over Dirkjan 8 wel met zekerheid te schrijven dat in dit album de geniale scholier Casimir wordt geïntroduceerd. Terwijl ik me veel meer afvroeg of dit het eerste boek is waarin de schone Lulu voorkomt.

Geslaagde bijfiguren worden al gauw onderdeel van de vaste cast in Dirkjan. En getuige het veelvuldige optreden van Lulu in de albums later ontstond er met haar duidelijk behoefte aan een femme fatale in de strip.

In eerdere albums is het standaardmodel meestal een sloof van een huisvrouw; als er al vrouwen voorkomen in de grap.

Lulu werkt in een nachtclub, en trouwt met Fred, de uitsmijter daar en man van weinig woorden. Fred is dan ook een aap.

In Dirkjan 8 belanden Lulu en Fred onder meer met DirkJan en Bert op een onbewoond eiland. Daarbij bekwaamt Dirkjan zich vervolgens in relatiebemiddeling.

Dit album drijft toch al de spot met geestelijke hulpverlening omdat er ook een grote rol is weggelegd voor Doctor Pil — de van TV bekende psychiater, die een puinhoop van zijn eigen leven heeft gemaakt. Doctor Pil vindt wel het geluk, overigens.

Verder biedt dit album een Start Trek-episode, spelen veel grappen zich af op school, en verandert Dirkjan voor de verandering eens in graaf Dirkula.

Mark Retera, Dirkjan 8
48 pagina’s
Silvester, 2004

[x]opgenomen in het dossier: