Dirkjan 12 ~ Mark Retera

► door: A.IJ. van den Berg

Wie een boek openslaat, doet dat al gauw met een verwachting. Of het nu is bij een woordenboek, een kookboek, een filosofisch tractaat, of een roman.

En toch komt die verwachting vrij zelden helemaal uit. De woordenboekdefinitie is gauw eens te summier. Het meest aantrekkelijke kookboekrecept vergt ingrediënten die niet in huis zijn. De gevierde filosoof blijkt doorgaans een kletsmeier te zijn, als deze al geen wartaal bezigt. En de roman is vaak zo’n in zichzelf gekeerd narcistisch geval, waarin de auteur negeert dat er heel elementaire regels bestaan voor het vertellen van een verhaal.

Desalniettemin wordt de teleurstelling nooit zo groot om niet van alles van boeken te blijven verwachten. Voor mij dan.

Terwijl er in de harde leespraktijk dus maar éen soort boeken is dat telkens overtreft wat ik er van verwacht. De stripalbums van Dirkjan leveren altijd meer op dan gehoopt. Zelfs bij de zoveelste herleesbeurt. Ik moet altijd wel een keer of wat hardop lachen.

In Dirkjan 12 heeft vooral Bert een glansrol. Zo is hij ditmaal een gevierd chirurg — die ook veel succes bij de zustertjes heeft. Hij is farao Toet-Anch Bert die met zijn zuster trouwen moet, om het rijk niet uit elkaar te laten vallen. En hij is schilder Rembert van Rhijn.

Onder meer.

De kwaliteit van de strip zit hem in zijn onvoorspelbaarheid, zo lijkt me. Dirkjan en Bert hebben weliswaar redelijk vaste eigenschappen. Maar wat ze doen varieert van strook tot strook. Losse grappen worden afgewisseld met langere verhalen; waarin elke strook dan een grap brengt.

Hoogstens is op de strip aan te merken dat de makers hun grappen weleens in de actualiteit zoeken. In een grap die uit 2006 stamt, kan dus nog een Jan Peter voorkomen. Ook al treedt deze enkel op in een hele reeks grappen over dat er geen enkel normaal kind meer naar school gaat. Ze hebben allemaal wat. [En Jan Peter is hoogbeschaafd].

Bevat album 12 ook nog de perfecte persiflage op het gedicht ‘Jonge sla’ van wijlen Kopland; zo niet dichtersoptredens in het algemeen.

[ wordt vervolgd ]

Mark Retera, Dirkjan 12
48 pagina’s
Mandarijn, 2006

* illustratie uit het besproken boek [click voor groter]


[x]opgenomen in het dossier: