Hot Money ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Francis heeft in september inderdaad voor het eerst deze eeuw een nieuwe thriller uitgebracht, maar voorlopig kan ik nog wel even voort met het herlezen van de veertig die er al waren.

Zijn boeken zijn enorm leesbaar. Al was het maar omdat Francis er als geen ander steeds weer in slaagt een intrige te spinnen waarvan de lezer wil ontrafelen hoe die afloopt.

Maar bij een latere thriller als deze, speelt mee dat de schrijver vervreemd lijkt te zijn van waar hij ooit kwam. Francis moet wel erg rijk zijn geworden, dat zo veel van de laatste boeken uiteindelijk vooral over de problemen van miljonairs gaan.

Deze is in feite weinig meer dan een familie-intrige. Al is er nogal wat familie om over te schrijven, want de pater familias trouwde vijf keer. Het hele boek lang probeert éen van zijn vele kinderen hem te vermoorden. Maar welke?

De spanning die deze vraag oplevert, is tijdens het lezen genoeg. Maar na afloop rijst dan toch het gevoel dat dit éen van zijn minder geslaagde boeken was.

Dick Francis, Hot Money
455 pagina’s
Pan Books © oorspronkelijk 1987

[x]opgenomen in het dossier: