Risk ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Interessant aan de thrillers van Francis is hoe die een enorme variaties tonen binnen een toch altijd bekend thema. De lezer weet van tevoren dat paarden en paardenraces een rol gaan spelen. Maar meestal zijn die ook niet meer dan achtergrond voor het eigenlijke verhaal.

Dit boek heet een accountant als hoofdpersoon. En waar Monty Pythons’ indertijd nog legendarische sketches schreef over de onvoorstelbare saaiheid van accountants, laat deze zien dat dit een vooroordeel is. Sterker nog, door Risk ben ik mijzelf dezelfde vraag gaan stellen als al speelde bij die boeken over het strafrecht in Nederland.

Waarom toch altijd en eeuwig die aandacht alleen voor moord en andere eenduidige misdaden? Gebeurt er niets interessanters verkeerds op een grotere schaal?

Terloops wordt in Risk verteld hoe deze accountant ooit onthuld heeft dat een stel projectontwikkelaars een gemeente hele straten met huizen in rekening bracht, die helemaal nooit gebouwd werden.

Omdat elke lezer in zichzelf nog wel een moordenaar vermoedt, maar niet een oplichter op zo groot een schaal?

Meeslepender boek dan dit heeft Francis zelden geschreven. Al krijgt de plot misschien wel iets nogal gezochts achteraf. Maar goed, dan is het boek allang uit na even heel tevreden lezen.

Dick Francis, Risk
314 pagina’s
Pan Books © oorspronkelijk 1977

[x]opgenomen in het dossier: