Twice Shy ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Deze thriller heb ik eerder nooit willen herlezen, omdat het boek een merkwaardig plotgat heeft. Francis toont er trots zijn kennis in over computertechnologie, en geeft in de tekst zelfs regels Basic-code weer. Dat zal in 1982 vast indruk hebben gemaakt, maar die rijkheid aan technische details keert zich op dit moment juist tegen hem. Een enorm probleem is namelijk dat dit boek twee keer vrijwel hetzelfde verhaal vertelt, met vijftien jaar tussenpauze. En in vijftien jaar tijd verandert de computertechnologie, maar daar is in dit boek dus niets van te merken.

Afgezien daarvan kent Twice Shy een onbevredigend einde, door iets dat zich geheel buiten het verhaal afspeelt.

En toch heeft dit boek iets. Misschien omdat het speelt met een gegeven dat in zo veel andere boeken behandeld wordt. Stel dat er toch een onfeilbaar systeem bestaat om geld te winnen met gokken.

In dit boek bestaat er zo’n systeem, en omdat het een Francis is gaat het daarbij natuurlijk om het gokken op paarden. Alleen heeft het goksysteem een aantal stevige gebruiksaanwijzingen. Zo vraagt het om kalme berekendheid. Daarmee wordt het gebruik haast echt werk.

Maar wat gebeurt er dan als iemand winst wil forceren? Stoeien met zo’n bijna geloofwaardig maar toch sprookjesachtig gegeven is leuk.

Dick Francis, Twice Shy
311 pagina’s
Fawcett Crest Book 1983, oorspronkelijk 1982

[x]opgenomen in het dossier: