Proof ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Het is dat ik er vanuit mag gaan dat deze thriller uit Francis’ fantasie is ontsproten. Maar dan nog vind ik er wel erg veel doden vallen in de eerste pagina’s. Ook al omdat het enige doel van al die doden lijkt te zijn de hoofdpersoon met iemand anders in contact te brengen.

En ach, 1984 was een onschuldiger tijd in sommige opzichten. Tegenwoordig zou een boek hetzelfde begin kunnen hebben, en dan een roman over moslimterrorisme zijn. In deze thriller draait het nog om gestolen tankwagens met drank.

Francis gebruikt deze thriller weer eens om grote hoeveelheden research te spuien, in dit geval over de handel in slijterswaren.

Aardigst aan dit boek is nog de katharsis die de hoofdpersoon doormaakt, van twijfelaar tot held. En toch ook dat ik weer even vermaakt werd.

Dick Francis, Proof
269 pagina’s
Pan Books, 1985 oorspronkelijk 1984

[x]opgenomen in het dossier: