Knock Down ~ Dick Francis

► door: A.IJ. van den Berg

Misschien moest een conclusie maar luiden na een kleine vijfhonderd besprekinkjes hier dat ik erg van een boek houd dat me het verhaal in sleurt, en er nauwelijks tegenkom die dat nog lukt.

Deze van Dick Francis was er gelukkig weer eens éen. Waarbij een andere conclusie is dat hij vroeger goed schreef. Het grote geld was er nog niet in zijn leven. En in die vroege thrillers handicapt Francis de held vaak, in dit geval door alcoholische broer bij hem te laten inwonen, en hem een makkelijk ontsporende schouder te geven.

Tegelijkertijd zijn de misdaden realistisch, en niet zo voorspelbaar als in de meeste andere thrillers altijd. In dit boek gaat het onder meer om prijsafspraken in de paardenhandel, en andere onfrisse praktijken van de handelaren. En de hoofdpersoon wil daar natuurlijk niet aan mee doen.

Alleen dit gegeven al maakt duidelijk dat er een goede thriller zit in de prijsafspraken in de Nederlandse bouw. Francis niet lezen omdat hij altijd wel ergens paarden het verhaal in smokkelt, is rijkelijk onnozel.

Dit boek is erg goed, het geweld realistisch, en de misdaden zelfs intellectueel verrijkend, omdat die iets fundamenteels blootleggen over de mentaliteit van handelaren.

Zelfs de liefdesgeschiedenis boeide.

Dick Francis, Knock down
274 pagina’s
Pan Books © oorspronkelijk 1974

[x]opgenomen in het dossier: