De 49 titels met het label onderwijs:

All Life Is Problem Solving

All Life Is Problem Solving
Karl Popper

Een nadeel aan boeklog is dat het op 1 januari 2005 begon, en dit betrekkelijk laat was in mijn lezende ... lees verder »

[telt 726 woorden]
Alle slechte dingen zijn goed voor je

Alle slechte dingen zijn goed voor je
Steven Johnson

Wie ouder wordt, leert zichzelf beter kennen; wat de kans iets groter maakt op geluk. Wezenlijk aan mij is mijn ... lees verder »

[telt 470 woorden]
Alwetende eenling

Alwetende eenling
Thomas van Aalten

Naar mijn beste weten wordt dit de eerste keer dat er op boeklog aandacht is voor een eigen beheertje; zo'n ... lees verder »

[telt 660 woorden]
Culture of Complaint

Culture of Complaint
Robert Hughes

Ik lees momenteel de verzamelde kunstkritieken van Robert Hughes. Of eigenlijk is dat al weken zo. Want het zijn er ... lees verder »

[telt 278 woorden]
Deschooling Society

Deschooling Society
Ivan Illich

Lezen maakt het mogelijk om ineens op ideeën te stuiten die je hele wereldbeeld kunnen ondermijnen. Tot zekere leeftijd dan. ... lees verder »

[telt 594 woorden]
Disruption of traditional forms of nurture

Disruption of traditional forms of nurture
William McNeill

De Canadese historicus William McNeill schreef een essay over opvoeding door de millennia heen. Punt daarin is dat er nogal ... lees verder »

[telt 424 woorden]
Drammen dreigen draaien

Drammen dreigen draaien
Leo Prick

De belangrijkste conclusies zijn impliciet, in dit overzicht van twintig jaar politiek geknoei aan het onderwijs. Tenminste, dat geldt voor ... lees verder »

[telt 597 woorden]
Eminent Victorians

Eminent Victorians
Lytton Strachey

Ik wist vooraf niets van dit boek, en dat maakte raar lezen. Nu goed, de titel kwam in wat lijstjes ... lees verder »

[telt 358 woorden]
Geheugenpaleis

Geheugenpaleis
Joshua Foer

Het geheugen interesseert me. Vooral omdat ik meen meer te onthouden dan de meeste mensen; zonder daar enige moeite voor ... lees verder »

[telt 443 woorden]
Geluk!

Geluk!
Femke Halsema

Ik mag niet uitsluiten weleens op Femke Halsema gestemd te hebben. Maar een beginselverklaring, of een al te grote bekentenis, ... lees verder »

[telt 489 woorden]
Gelukkige klas

Gelukkige klas
Theo Thijssen

Thijssen's boeken heb ik al eens allemaal gelezen, toen ik zelf nog schoolging. Waarschijnlijk in het misverstand dat boeken die ... lees verder »

[telt 267 woorden]
Geschiedenis van het denken

Geschiedenis van het denken
André Klukhuhn

Klukhuhn's Geschiedenis van het denken biedt wat de titel zegt. Het boek is een compacte wetenschapsgeschiedenis, gezien vanuit een traditioneel ... lees verder »

[telt 595 woorden]
Grenzeloos nieuwsgierig

Grenzeloos nieuwsgierig
Annet Mooij e.a. red.

Een liber amicorum als dit boek is nog net niet als het fotoalbum van een willekeurige bruiloft. Maar een buitenstaander ... lees verder »

[telt 365 woorden]
Hoe nu verder?

Hoe nu verder?
Ton van Luin red.

Hoe nu verder? Zo snel mogelijk emigreren... Weinig boeken zijn met een eenregelige recensie af te doen, maar bij deze bundel ... lees verder »

[telt 294 woorden]
Hoe word ik gelukkig?

Hoe word ik gelukkig?
Guus Kuijer

Een boek lezen, is mij niet vreemd. Sterker nog, ik vind alle niet-lezers raar. Toch heb ik mijn lezen nooit ... lees verder »

[telt 971 woorden]
Homo Academicus

Homo Academicus
Pierre Bourdieu

Klassieke studie, van een vrijwel onleesbare socioloog. Pierre Bourdieu (1930 – 2002) onderzocht wie er zoal carrière maakten aan de ... lees verder »

[telt 316 woorden]
Ideeën. Derde bundel

Ideeën. Derde bundel
Multatuli

De derde bundel Ideeën van Multatuli heeft éen thema: opvoeding, en in het bijzonder scholing. Daarbij weegt bovendien de vraag ... lees verder »

[telt 339 woorden]
In a Cardboard Belt!

In a Cardboard Belt!
Joseph Epstein

De Amerikaanse auteur Joseph Epstein is al heel lang een favoriete schrijver van mij -- als het om zijn essays ... lees verder »

[telt 612 woorden]
In een adem uit…

In een adem uit…
Daniel Pennac

Moeilijk is het niet om lezen als een soort verslaving te zien. Tegelijk zullen er weinig andere verslavingen zijn waarover ... lees verder »

[telt 617 woorden]
Innumeracy

Innumeracy
John Allen Paulos

Pijnlijke conclusie na tien jaar boeklog: het soort boeken die ik graag zou lezen over exacte kennis bestaat niet. Vooral ... lees verder »

[telt 654 woorden]
Kunst van het falen

Kunst van het falen
Arjan van Dam

Teken van de tijd is dat er steeds meer aandacht komt voor de waarde van het mislukken. Immers, de eisen ... lees verder »

[telt 308 woorden]
Lage landen hoge sprongen

Lage landen hoge sprongen
Jos van der Lans – Herman Vuijsje

Zo af en toe lees ik een boek dat me geruststelt. Het kan dus wel. Er zijn wel degelijk auteurs ... lees verder »

[telt 311 woorden]
Literary Education

Literary Education
Joseph Epstein

Treurige gedachte. Waarschijnlijk zal ik in 2014 geen boek lezen dat me meer aanspreekt dan A Literary Education; de meest ... lees verder »

[telt 830 woorden]
Lompe leeuw

Lompe leeuw
Binnert de Beaufort

Er bestaan grote overeenkomsten tussen het boek van de toen 43-jarige Herman Vuijsje over de verslonzing van Nederland, en dit, ... lees verder »

[telt 328 woorden]
Marokkanendrama

Marokkanendrama
Fleur Jurgens

Ik was vooraf het meest in de oplossingen geïnteresseerd waar dit boek mee komen zou. Want, over het probleem was ... lees verder »

[telt 277 woorden]
Meisjes zijn niet Bèta-dom

Meisjes zijn niet Bèta-dom
Marianne Joëls

Meer nog dan wat ze vertelde, vond ik interessant hoe Marianne Joëls de informatie vormgaf in dit boek. Want, op ... lees verder »

[telt 434 woorden]
Minister

Minister
Jo Ritzen

Ritzen was namens de PvdA minister voor onderwijs in de kabinetten Lubbers iii en Paars i. Dit boek verscheen al ... lees verder »

[telt 289 woorden]
Minority Report

Minority Report
H.L. Mencken

Kostte de vorige Mencken-bloemlezing me ruim twee jaar om door te nemen. Was Minority Report al binnen twee maanden uit. ... lees verder »

[telt 660 woorden]
Moderniteit en overheidsbeleid

Moderniteit en overheidsbeleid
Maarten Arentsen en Willem Trommel ed.

Boeken zijn op verschillende manieren te lezen. De meest gebruikelijke is om je geheel over te geven aan de auteur, ... lees verder »

[telt 539 woorden]
Nature Via Nurture

Nature Via Nurture
Matt Ridley

De vraag is klassiek. En het debat daarover was altijd hevig. Maar worden iemands eigenschappen nu vooral bepaald door zijn ... lees verder »

[telt 409 woorden]
Nederlandse droom

Nederlandse droom
Paul van Liempt

Opvallend aan het onderwijs in Nederland is dat het zo beschadigd wordt door het ministerie dat zich er over hoort ... lees verder »

[telt 548 woorden]
Nestor

Nestor
L.H. Wiener

Vanaf het moment dat L.H. Wiener langere boeken ging publiceren, las ik hem niet meer. Misschien dacht ik dat de ... lees verder »

[telt 503 woorden]
Not For Profit

Not For Profit
Martha C. Nussbaum

Er bestaat een immens vertrouwen in de kracht van onderwijs. Als school maar genoeg aandacht gaat besteden aan iets, komt ... lees verder »

[telt 469 woorden]
Nut van pessimisme

Nut van pessimisme
Roger Scruton

Ik ben het waarschijnlijk vaker oneens met Scruton dan dat ik hem gelijk vind hebben. Hij is me vaak net ... lees verder »

[telt 529 woorden]
Omroepers van oproer

Omroepers van oproer
Piet Gerbrandy

Jammer van de poëzierecensies, dacht ik na afloop van dit boek. Want, hoe gaat dat. Piet Gerbrandy verzamelde in deze ... lees verder »

[telt 776 woorden]
Onderwijs op de divan

Onderwijs op de divan
Leo Prick

Prick schrijft wekelijks in de krant NRC-Handelsblad columns over onderwijs. In zijn dagelijkse bestaan is hij zelf arbeids- en organisatiepsycholoog. ... lees verder »

[telt 191 woorden]
Over geweld

Over geweld
Hannah Arendt

Protest mag in Nederland, maar dan wel als dit volgens de regels gebeurt. Wie wil demonstreren moet bijvoorbeeld van tevoren ... lees verder »

[telt 670 woorden]
President Masaryk Tells His Story

President Masaryk Tells His Story
Karel Čapek

Geen kans dat ik dit boek ooit gelezen had, als Karel Čapek er niet voor verantwoordelijk was geweest. Terwijl hij ... lees verder »

[telt 391 woorden]
Schipbreuk

Schipbreuk
Cyrille Offermans

Popper vond het de morele plicht van ieder denkend mens om optimistisch te zijn -- en hij schreef dat in ... lees verder »

[telt 787 woorden]
Shop Class as Soulcraft

Shop Class as Soulcraft
Matthew B. Crawford

De kern van Crawford's boek vertoont parallellen met die van De Ambachtsman van Richard Sennett, dat ik eind vorig jaar ... lees verder »

[telt 591 woorden]
Steunberen van de samenleving

Steunberen van de samenleving
Kees Schuyt

Deze bundel essays is soms wat vreemd uit evenwicht. Voor de hand ligt om te denken dat dit komt doordat ... lees verder »

[telt 726 woorden]
Terugkeer van het gezag

Terugkeer van het gezag
Frank Furedi

Geen belangrijker zaak schijnt er te zijn als onderwijs. Vandaar dat iedereen er zich altijd maar mee bemoeit. En daarom ... lees verder »

[telt 387 woorden]
Two Cultures

Two Cultures
C.P. Snow

Snow's lezing over de kloof tussen culturen was typisch zo'n oertekst die ik altijd nog eens behoorde te lezen. Ik ... lees verder »

[telt 530 woorden]
Uit de school

Uit de school
Graa Boomsma

Geen boek over het onderwijs in Nederland of ik struikel over te makkelijke clichés. Want altijd moet het anders, omdat ... lees verder »

[telt 797 woorden]
Verzameld werk 4

Verzameld werk 4
Karel van het Reve

Bij het vierde deel uit het verzamelde werk van Karel van het Reve is ondertussen duidelijk dat de reeks éen ... lees verder »

[telt 582 woorden]
Waar zijn de intellectuelen?

Waar zijn de intellectuelen?
Frank Furedi

Ongepland las ik in vertaling twee boeken vol cultuurpessimisme vlak na elkaar. Het ene was van Roger Scruton, een erkend ... lees verder »

[telt 487 woorden]
Waarom cultuur belangrijk is

Waarom cultuur belangrijk is
Roger Scruton

Ongepland las ik in vertaling twee boeken vol cultuurpessimisme na elkaar. Het ene was van de socioloog Furedi, die een ... lees verder »

[telt 451 woorden]
Wer erfindet die Computermythen?

Wer erfindet die Computermythen?
Joseph Weizenbaum & Gunna Wendt

Eén van de pioniers van het vak kunstmatige intelligentie (AI) werd ook al meteen de grootste criticus daarvan. Joseph Weizenbaum ... lees verder »

[telt 699 woorden]
Zo kan het echt niet langer

Zo kan het echt niet langer
Leo Prick

De laatste columns uit deze bundel dateren uit 2002, of 2001. Vijf jaar later schrijft Prick nog iedere week in ... lees verder »

[telt 162 woorden]