Prikkeldraad in de prairie ~ Morris & Goscinny

► door: A.IJ. van den Berg

Eén van de oudste verhalen nog weleens verteld gaat over de strijd tussen een landbouwer en een veehoeder. Kaïn en Abel. Waarin de gesettelde landbouwer zijn broer de nomade doodsloeg. Waarop God hem vervloekte en hij voortaan ook op de zwerf moest.

Prikkeldraad in de prairie is evenwel geen Kaïn en Abel-verhaal. Hoewel dit dus goed had gekund.

Evenmin is het een verhaal met een parallel naar hoe de gemeenschappelijke gronden in Europa langzamerhand verkaveld raakten onder boeren.

Dit Lucky Luke-album heeft een veel simpeler probleemstelling. Landbouwer koopt grond in een gebied van rundveehouders. En deze vinden het geen probleem om hun kudden dwars over zijn land te sturen; omdat ze dit altijd zo deden.

Daarop maakt de landbouwer duidelijk dat zijn grond toch echt van hem is, en spant hij er prikkeldraad om heen — al is die draad niet te koop in de buurt, en moet deze uit het oosten van het land geïmporteerd worden. Wat nog behoorlijk moeilijk is.

Escalatie van de ruzie dreigt daarop.

Het enige interessante aan dit boek wat mij betreft werd daarmee dat ik van tevoren niet voorspellen kon voor wie Lucky Luke partij zou kiezen. Want wat het verhaal zou worden, viel al uit de titel af te leiden.

Helaas tekende Morris de grootste patsers in zijn boeken altijd op dezelfde manier. Als grote dikke mannen, met zwart golfjeshaar, bakkebaarden, en een snor. Dus toen de veehouder in het boek er als die standaard-hufter uitzag, wist ik genoeg.

Was nog wel aardig dat de beide partijen uiteindelijk ineens vrede sluiten, omdat voor boeren samenwerking heel belangrijk kan zijn om de problemen op te lossen die het weer oplevert.

Maar het enige waarover ik moest nadenken door dit boek was de innerlijke logica van de reeks. In Prikkeldraad in de prairie wordt bijvoorbeeld gedaan of afrasteringen niet bestaan in grote delen van Amerika. Waarmee zelfs de invoer van prikkeldraad al een verzetsdaad wordt. Terwijl in geen ander album hierover ooit een probleem wordt gemaakt.

Neemt niet weg dat de oorlog in Texas over prikkeldraad op de prairie wel degelijk een historisch gegeven is. Zij het dat die tussen veehouders onderling ging, met verschillende ideeën.

Zoals er in de Lucky Luke-strips die Goscinny schreef altijd wel ergens een historische kern te vinden is, voor wie zoekt; hoe versimpeld soms ook. Of anders wordt er wel een film naverteld.

[ wordt vervolgd ]

Morris & Goscinny, Prikkeldraad in de prairie
46 pagina’s
Uitgeverij Jean Dupuis, N.V.
vertaling van Des barbelés sur la prairie, 1967

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden