Apache Canyon ~ Morris & Goscinny

► door: A.IJ. van den Berg

Toen ik studeerde was ik juridisch gezien niet alleen student, maar ook een dienstplichtig militair met studieverlof. En deze status beperkte mijn handelingsvrijheid. Zo kon ik niet van studierichting switchen zonder eerst mijn dienstplicht te vervullen. Elk jaar bovendien moest er verlenging worden aangevraagd van dat verlof om te mogen studeren.

Vanzelfsprekend was dit allemaal een papieren aangelegenheid; schijnbaar zonder al te veel invloed op mijn leven.

Behalve dan dat ik het vervelend vond een dienstplichtig militair te zijn met studieverlof. Omdat vrijwel niemand van mijn leeftijdsgenoten dit lot deelde. Er waren simpelweg te veel jongens geboren in mijn jaar; en de jaren daarvoor.

Alleen bleek het niets op te leveren om op deze fundamentele rechtsongelijkheid te wijzen, toen ik vervolgens weigerde voor de dienst. Dit argument werd ‘politiek’ geacht; was daarmee niet ontvankelijk verklaard; omdat het geen argument was waarmee ík een beroep deed op mijn geweten.

Militairen en hun bazen zien logica en daarmee de wereld kortom anders dan ik. Daar was ik al voor mijn twintigste al volkomen van doordrongen geraakt.

Ik had deze wijsheid ook kunnen kennen uit het album Apache Canyon, van Lucky Luke. Dat ik al jong in bezit kreeg.

Te jong waarschijnlijk. Omdat nogal wat verhaalelementen me ontgingen als zeven- of achtjarige.

De grootste grap van het boek was duidelijk. Elke keer als het cavalerieregiment van Fort Canyon door de Apache Canyon trok, smeten de indianen daar van boven stenen op hun kop. En op hun wagens. Waar de nieuwe voorraden in zaten.

Toch was dit voor het leger nooit reden om níet door Apache Canyon te rijden, en een andere route te nemen.

Soldatenlogica.

Toch draait het boek om de redenen van de Apachen om strijd te blijven voeren tegen het leger. Want Lucky Luke is als verkenner naar het zuiden van Texas getrokken om uit te vinden waarom éen stam zo weerbarstig vechten blijft.

Daar begreep ik indertijd niets van. En als een iets ervaren lezertje is mijn gedachte: dat plot heeft iets te veel Deus ex machina; hoe sterk verder ook.

[ wordt vervolgd ]

Morris & Goscinny, Apache Canyon
46 pagina’s
Uitgeverij Dargaud
vertaling van Canyon Apache, 1973

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden